מורפאה 23.06.2019

האם הידרוקסיכלורוקווין יעיל לטיפול במורפאה?

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי שכלל 84 מטופלים עם מורפאה במטרה לבדוק את יעילות טיפול עם הידרוקסיכלורוקווין

קיימים מעט מחקרים שתומכים בטיפול במורפאה (סקלרודרמה מקומית) באמצעות הידרוקסיכלורוקווין. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את היעילות של הטיפול.

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי שכלל 84 מטופלים עם מורפאה שטופלו עם הידרוקסיכלורוקווין כטיפול בודד לתקופה של מינימום שישה חודשים במוסד הרפואי בו עבדו החוקרים בין 1996 ל-2013. החוקרים בדקו את החציון של הזמן עד לתגובה ראשונית ולתגובה מקסימלית.

מתוך 84 מטופלים (חציון הגיל בזמן האבחון היה 29.5 שנים), 65 (77.4%) היו נשים ו-36 (42.9%) הגיבו בצורה מלאה לטיפול עם הידרוקסיכלורוקווין. בנוסף, 32 מטופלים (38.1%) הגיבו באופן חלקי, מעל 50% ,10 מטופלים (11.9%) הגיבו באופן חלקי, מתחת ל-50% ו-6 מטופלים (7.1%) לא הגיבו בכלל לטיפול.

חציון הזמן עד לתגובה ראשונית לטיפול היה 4 חודשים וחציון הזמן לתגובה המקסימלית לטיפול היה 12 חודשים. בנוסף, 10 מטופלים (11.9%) חוו תופעות לוואי מהטיפול, כאשר תופעת הלוואי הנפוצה ביותר היתה בחילה (6 מטופלים).

המגבלה העיקרית של המחקר היא היותו מחקר רטרוספקטיבי. החוקרים הסיקו כי הידרוקסיכלורוקווין הוא טיפול יעיל למורפאה בעקבות שיעורי התגובה הגבוהים ושיעורי תופעות הלוואי הנמוכים. עם זאת, יש צורך בביצוע של מחקרים פרוספקטיביים על מנת לקבוע את היעילות האמיתית של הטיפול.

מקור:

Kumar, A.B. et al. (2019) JAAD 80,6.

נושאים קשורים:  מחלות של רקמת חיבור,  הידרוקסיכלורוקווין,  מורפאה,  סקלרודרמה,  מחקרים
תגובות